STORAGE PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

STORAGE PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Agenda

9.05 Otwarcie konferencji
9.10 Jak wykorzystując inteligentne pamięci masowe sprawnie i bezpiecznie zarządzać danymi w firmie
Piotr Drąg, Menedżer ds. kategorii pamięci masowych HPE
9.40 Backup bez kupowania kosztownych licencji? To możliwe!
Przemysław Biel,  Senior Key Account Manager Poland
Synology
10.40 Wystąpienie Partnera Merytorycznego
11.10 2021 – nowa, hybrydowa rzeczywistość oraz Statlook – zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam się w niej odnaleźć
System pracy podlega obecnie ciągłym niespodziewanym    zmianom, a Działy IT i Management są pod presją konieczności natychmiastowego dostosowywania się do nich. Czy można skutecznie zarządzać bezpieczeństwem sprzętu, oprogramowania, danych oraz ludzi niezależenie od tego gdzie w danej chwili się znajdują? Tysiące firm oraz instytucji państwowych w Polsce znalazło już rozwiązanie, które pozwoliło im doskonale poradzić sobie z tym wyzwaniem. Podczas prezentacji pokażemy Państwu system Statlook®, który im to umożliwił
Piotr Kubiak , Statlook
11.40 Podejście do składowania danych w chmurze publicznej na przykładzie platformy MS Azure
Paweł Fiderek – Chief Cloud IoT Architect, Transition Technologies
 

12.10

Elektrownie Wiatrowe ochrona przed inflacją
i certyfikat EKO dla firm
Tomasz Wiśniewski, Pracownia Finansowa
12.40 Podsumowanie, zakończenie konferencji

  Dane uczestników  Dane firmy

  * pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
  WPROWADZENIE

  Wraz ze wzrostem ilości danych, złożonością infrastruktury informatycznej, coraz istotniejsza staje się dla firm kwestia właściwego zarządzania procesem przechowywania i archiwizacji danych. Z rozwojem internetu, elektroniczną wymianą danych firmy i urzędy wymieniają i otrzymują coraz więcej informacji w formie elektronicznej. Wirtualizacja, środowisko chmury (ang. Cloud Computing), wymagania w zakresie dostępności aplikacji i danych, koszty, powodują, że podejmowanie decyzji w zakresie wyboru rozwiązań pamięci masowych i archiwizacji dokumentów stają się jeszcze bardziej istotne i złożone. Odpowiednie wdrożenie przechowywanie i archiwizacja danych może przynieść korzyści biznesowe przy zachowaniu planowanych w budżecie kosztów.

  CELE

  • Prezentacja kierunków ewolucji pamięci masowych, systemów archiwizacji danych;
  • Dyskusja dotycząca specyficznych wymagań wobec pamięci masowych w warunkach wirtualizacji;
  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak zoptymalizować przechowywanie i archiwizację danych?
  • Identyfikacja głównych problemów związanych z pamięciami masowymi przy wdrożeniu wirtualizacji;
  • Dyskusja jak zachować jakość poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury (Cloud Computing);
  • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie zastosowania archiwizacji dokumentów.

  ADRESACI

  • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
  • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
  • Kierownicy projektów IT;
  • Kierownicy do spraw bezpieczeństwa systemów IT;
  • Projektanci aplikacji IT;
  • Administratorzy systemów IT;
  • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych.

  TERMIN

  MIEJSCE

  online

  PLANOWANA TEMATYKA

  1. Jak zarządzać infrastrukturą przechowywania i archiwizacji danych w sposób gwarantujący niższe koszty, dostępność danych, szybkie odtwarzanie danych po awarii, bezpieczeństwo danych. Jak zidentyfikować procesy, urządzenia decydujące o czasie backupu, odtwarzania danych? Jak bardziej efektywne wykorzystywać infrastrukturę IT w zakresie przechowywania danych – pamięci masowe, urządzenia do archiwizacji.
  2. Przegląd rozwoju technologii do optymalizacji istniejących rozwiązań do przechowywania, zabezpieczania i odtwarzania danych.
  3. Wirtualizacja a backup i odtwarzanie danych. Rozwiązania pamięci masowych dla Virtual Data Center. Demonstracja zalet systemu oraz przegląd najlepszych praktyk wynikających z wdrożenia w Polsce.
  4. Produkty, technologie i rozwiązania w zakresie storage.
  5. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań do skanowania, przetwarzania i archiwizacji danych z dokumentów.
  6. Podejście strategiczne do archiwizacji poczty elektronicznej i danych. Jak prognozować koszty archiwizacji. Outsourcing procesu archiwizacji.
  7. Pamięci masowe i wirtualizacja. Plan kontynuacji biznesu (ciągłość działalności) w warunkach wirtualizacji i cloud computing. Jakie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa są związane z wirtualizacją, jak się zabezpieczyć? Ośrodek zapasowy, korzyści  i ryzyka związane z platformą Cloud Computing.
  8. Przechowywanie danych na urządzeniach mobilnych. Zabezpieczanie danych w rozproszonej sieci oraz urządzeniach mobilnych, tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych w przypadku konieczności.
  9. Pamięci masowe i systemy zabezpieczenia i archiwizacji danych dla średnich przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej. Tendencje, kryteria wyboru: dysk, taśma lub outsourcing procesu (czas backupu i odtwarzania, koszty), przykłady wdrożeń.
  10. Rozwiązania do zarządzania infrastrukturą pamięci masowych. Integracja zarządzania macierzą pamięci masowych z innymi produktami (serwery bazy danych).
  11. Rozwiązania do przechowywania danych w internecie. Efektywność, czas odtwarzania, przegląd  najlepszych praktyk.

  ORGANIZATOR

  KSI

  BLIŻSZE INFORMACJE

  Anna Uszyńska

  mobile 502 707 727

  e-mail: a.uszynska@konferencje-ksi.pl

  www.konferencjeksi.pl