Data Center - Webinar

Data Center – Webinar

Agenda

10:00 Otwarcie  konferencji
10:10
Własna serwerownia czy outsourcing?

 • Koszty i ryzyka obu podejść, jak racjonalnie podjąć decyzję?
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy?
 • Przegląd polskich dostawców datacenter AD 2022
 • Czynniki ryzyka dla zewnętrznego data center i własnej serwerowni
 • Najczęstsze przyczyny awarii serwerowni
 • Strategia wejścia do chmury
 • Jak uniknąć vendor-lock?

Grzegorz Bernatek, Lead TMT Analyst, Audytel

11:10 Energooszczędne rozwiązania zasilania awaryjnego do serwerowni

Dariusz Głowacki, Business Development Manager,

CyberPower Systems, B.V.

11.40 Prezentacja E-TEC Power Management
11.50 Bezpieczeństwo sieci, Artur Markiewicz, konsultant
12.15 Data Center – prawidłowe planowanie inwestycji
W ramach prelekcji słuchacz zapozna się z wielowymiarowymi
zagadnieniami związanymi z przygotowaniem inwestycji
w data center – określenie ważnych wytycznych po stronie
inwestora, wybór lokalizacji, aspekty formalne oraz
metodyczne podejście proponowane w normie EN 50600-1:2019.
Celem wykładu jest wskazanie wpływu właściwego
zaplanowania projektu i budowy obiektu data center i wpływu
właściwego planowania na efekt końcowy. 

Krzysztof Szczygieł, ekspert z ramienia Polski w grupie roboczej
CENELEC TC125WG03 „Data Center Infrastructure and Facilities”
oraz ISO/IEC JTC1 SC39 WG03  „Sustainability for and by Information
Technology – Sustainable facilities and infrastructures

11.00 Budowa i zarządzanie infrastrukturą centrum danych – od okablowania po pamięci masowe i serwery
11:30 Praktyczne aspekty certyfikacji ISO w nowoczesnym Centrum

Przetwarzania Danych” – czy warto się certyfikować

·         korzyści z posiadania certyfikatów ISO 27000 i ISO 20000

·         jakie wymagania trzeba spełnić – norma i aspekty prawne

·         jak wyglądają przygotowania do audytu i audyt certyfikujący

·         praktyczne aspekty ISO w codziennej pracy administratora

Łukasz Walicki, Główny Administrator Systemów Informatycznych,

DataCenter PPNT

11.50 Bezpieczeństwo sieci, Artur Markiewicz, konsultant
12.15 Data Center – prawidłowe planowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji w dc – określenie wymagań po stronie inwestora,

lokalizacja, aspekty formalne oraz wytyczne w normie EN 50600-1:2019

Właściwe zaplanowanie projektu i budowy obiektu data center

Krzysztof Szczygieł, ekspert CENELECTC125WG03 „Data Center

Infrastructure and Facilities” oraz ISO/IEC JTC1 SC39

13:00 Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

  Dane uczestników  Dane firmy

  * pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
  Wprowadzenie

  Dla menadżerów serwerowni najważniejszymi sprawami prowadzącymi do konsolidacji, wirtualizacji, nowych architektur i modeli dostarczania usług IT są koszty, efektywność, kontynuacja biznesu, zachowanie poziomu obsługi pracowników i klientów firmy. Przy zarządzaniu oraz planowaniu rozwoju centrów przetwarzania danych coraz częściej są podejmowane decyzje typu rozwijać własną serwerownię czy dokonać outsourcingu. Jesteśmy świadkami, jak firmy coraz częściej zaczynają realizować projekty efektywnych pod względem energetycznym i przyjaznych dla środowiska centrów przetwarzania danych (ang. Green Data Centers).

  W poszukiwaniu efektywności, firmy stosują konsolidację i wirtualizację aplikacji. Logicznym krokiem po etapie wirtualizacji jest chmura (ang. Cloud Computing). Stopniowo idziemy w kierunku przetwarzania informacji jako usługi, co powoduje zmianę w modelu funkcjonowania centrum danych – od zarządzania serwerami i aplikacjami w kierunku dostarczania usługi dla biznesu, zarządzanie ich wolumenu, jakości, bezpieczeństwa.

  Cele
  • Przedstawienie składowych tworzenia i zarządzania infrastrukturą centrum danych – od okablowania po pamięci masowe i serwery;
  • Prezentacja kierunków ewolucji centrów danych, rozwój mikroprocesorów, pamięci masowych. Rola elastycznej
  • infrastruktury dla osiągnięcia celów biznesowych firmy;
  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak zoptymalizować centrum danych;
  • Dyskusja jak zachować jakość poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury (Cloud Computing);
  • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wirtualizacji;
  • Prezentacja korzyści i istoty, wynikająca z platformy Cloud Computing dla firm;
  Adresaci
  • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
  • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
  • Kierownicy i analitycy projektów IT;
  • Osoby odpowiedzialne za infrastrukturę It w firmie oraz zarządzanie kryzysowe;
  • Kierownicy do spraw bezpieczeństwa systemów IT;
  • Kierownicy centrów danych, serwerowni;
  • Osoby odpowiedzialne za rozwój Technologiczny w firmach
  • Projektanci aplikacji IT;
  • Administratorzy systemów IT;
  • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych.
  Termin

  27 stycznia 2022

  Miejsce

  On-line

  Organizator

  KSI

  Bliższe informacje

  Anna Uszyńska
  Dyrektor ds. konferencji
  mobile 502 707 727, e-mail: a.uszynska@konferencje-ksi.pl

  www.konferencjeksi.pl

  Planowana tematyka
  • Budowa i zarządzanie infrastrukturą centrum danych – od okablowania po pamięci masowe i serwery;
  • Zasilanie gwarantowane centrów danych oraz systemy dystrybucji mocy;
  • Miejsce i rola systemów filtracji powietrza i klimatyzacji w centrach danych;
  • Regały i szafy do centrów danych;
  • Systemy kontroli dostępu w centrach danych;
  • Systemy bezpieczeństwa i zabezpieczenia kopii danych;
  • Jak dobrać systemy pamięci masowych w centrum danych;
  • Serwery dla małych i dużych;
  • Infrastruktura sieciowa dla sieci 5G;
  • Oferta dla firm dostarczających rozwiązania dla Centrów Danych materiały wykorzystywane w serwerach jako kable, kleje, materiały odprowadzające ciepło, płyny wykorzystywane w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, płyny wykorzystywane w chłodzeniu, czujniki biometryczne (do kontroli dostępu), LED do oświetlenia
  • Czy korzystać z pomocy zewnętrznego konsultanta przy budowy, rozbudowy, optymalizacji centrów danych. Jakie korzyści możemy mieć korzystając z usług konsultantów?
  • Budować czy korzystać z usług Data Center
  • Przyszłość wirtualnej firmy. Dostarczanie wartości dla biznesu przez centrum danych, wirtualizację, platformy Cloud Computing. Wpływ technologii IT na sposób prowadzenia biznesu. IT jako narzędzie dostarczania wartości i budowy przewagi konkurencyjnej w szybko rozwijających się firmach.
  • Data Center (DC) nowej generacji. Modularne centra przetwarzania danych, serwery blade.
  • Jak monitorować koszty centrum przetwarzania danych? Czego można się spodziewać przy zmianie modelu zakupu oprogramowania z licencji na Software-as-a-service oraz Platform-as-a-Service?
  • O efektywności centrum danych należy myśleć jeszcze w fazie planowania i projektowania centrum danych (Data Center (DC), strategie efektywnych energetycznie oraz przyjaznych dla środowiska (ang. Green Data Centers) serwerowni.
  • Całościowe podejście do podejmowania decyzji „Projektować czy wynajmować centrom przetwarzania danych”.
  • Wirtualizacja i przepustowość sieci – jak ich pogodzić, przegląd rozwiązań. Ewolucja korporacyjnych sieci. Tendencje w integracji architektury sieciowej. Planowanie przepustowości sieci w DC. Istotność warstwy fizycznej infrastruktury dla nieprzerwanego funkcjonowania centrum danych. Optymalizacja i zabezpieczenie sieci.
  • Jak wykorzystać wirtualizację jako katalizatora zmian w modelu funkcjonowania IT.
  • Od konsolidacji i wirtualizacji w kierunku Cloud Computing;
  • Jak dynamiczna infrastruktura może zapewnić elastyczność i efektywność? Jak zintegrować Cloud Computing w firmowej infrastrukturze? Tendencje w rozwoju oprogramowania do zarządzania Cloud Computing;
  • Jak z sukcesem wdrożyć wirtualizację? Jak zoptymalizować infrastrukturę IT (serwery, pamięci masowe, sieć) na potrzeby wirtualizacji? Jak wybierać hardware dla środowiska wirtualizacji?
   Jak dokonać migracji do wirtualnego środowiska, planowanie przejścia od fizycznego do wirtualnego środowiska? Klaster lub wirtualizacja – co wybrać? Konsolidacja poprzez wirtualizację serwerów;
  • Jakie są koszty przestoju centrum danych? Plan kontynuacji biznesu (ciągłość działalności) w warunkach wirtualizacji i cloud computing. Jakie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa są związane z wirtualizacją, jak się zabezpieczyć?
  • Zarządzanie mocą zasilania i klimatyzacją – droga do zielonego IT (ang. Green IT). Jakie determinanty decydują o rozpoczęciu tego typu projektów;
  • Kontrola dostępu do centrum przetwarzania danych, architektura Cloud Computing z punktu widzenia ochrony danych osobowych;
  • Jak wydłużyć czas wykorzystania serwerów? Jak dokonać upgrade serwera w sposób ekonomiczny? Jak wybrać serwer do wirtualizacji aplikacji?