System Erp

System Erp

Agenda

Wprowadzenie

Rynek wymaga efektywności, konkurencyjności, szybko wdrażanych innowacji w zakresie produkcji, dystrybucji, zarządzaniem łańcuchem dostaw, usług. Jednym, ze środków sprzyjających osiągnięciu tych celów są odpowiednie systemy informatyczne. Korzyści, sens wdrażania ERP sprowadza się do szybszego reagowania na zapotrzebowanie rynku niż konkurencja, sprawniejszego zarządzania procesami biznesowymi w firmie oraz współpracujących z nami partnerów, lepszego dostosowania do rynku ofert produktów / usług przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów operacyjnych (zapasów).

Ewolucji ulega zakres systemu ERP – coraz częściej część systemu stanowią takie moduły jak planowanie strategiczne, zarządzanie efektywnością firmy (Corporate Performance Management), zarządzanie portfolio projektów i produktów, zarządzanie wiedzą, e-learning. Stopniowo w tych systemach są wdrażane funkcjonalności pozwalające na lokalizację asortymentu w magazynach – RFID jako część modułu zarządzania magazynem (WMS), śledzenie dostawy towarów niemal w czasie rzeczywistym, łączenie usług lokalizacji z systemami CRM, zarządzanie przedstawicielami handlowymi (SFA) lub zarządzanie zapasów u klientów.

Nacisk od produkcji idzie w kierunku wspierania badań i rozwoju, współpracy w procesie produkcji i w całym łańcuchu dostaw. Od tego jak szybko i sprawnie firma będzie w stanie dostosować swój system ERP do nowego (zmienionego) modelu działania, zintegorwać nową firmę do swojej grupy, efektywnie współpracować z nowymi dostawcami i dystrybutorami będzie miało decydujące znaczenie przy budowie przewagi konkurencyjnej.

Zmianą ulegają również modele oferowania oprogramowania ERP – coraz więcej firm oferuje swoje rozwiązania w modelu On Demand – na żądanie, lub za opłaty miesięczne. Często systemy te korzystają z rozwiązań w chmurze (ang. Cloud Computing).

Cele
 • Kierunki rozwoju systemów ERP w najbliższych latach;
 • Jak połączyć system ERP z istniejącymi systemami, własnymi programami opracowanymi w firmie?
 • Jaki model korzystania z systemu ERP jest najbardziej odpowiedni dla mojej firmy? Jakie korzyści mogę mieć z implementacji określonego modelu?
 • Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat technologii i aplikacji stosowanych w systemach ERP;
 • Wiadomości jak zdefiniować, określić wymagania funkcjonalne wobec systemów typu ERP;
 • Prezentacja systemów ERP;
 • Omówienie problemów związanych z integracją systemów ERP z systemami CRM, Call Center;
 • Prezentacja wpływu architektury Cloud Computing na rozwój systemów ERP;
 • Dyskusja kiedy jest moment aktualizacji / zmiany systemu ERP?
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem ERP na urządzeń mobilnych.
Adresaci
 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Kierownicy marketingu i sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia;
 • Kierownicy projektów IT. kierownicy do spraw bezpieczeństwa systemów IT;
 • Projektanci aplikacji IT, administratorzy systemów IT.
Termin

10 września 2019 r.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Businessman Institute. Trakt Lubelski 40a, Warszawa, www.bi.waw.pl

Planowana tematyka
 • Tendencje rozwoju rynku systemów ERP. Konsolidacja rynku i jej wpływ na klientów. Jakich funkcjonalności możemy się spodziewać przy wdrażaniu nowego systemu ERP?
 • Nie pozwól aby technologia kierowała i decydowała jak masz prowadzić twój biznes. Biznes decyduje o funkcjonalności systemu – podstawa sukcesu we wdrażaniu systemu ERP. Jak optymalne dobrać system ERP do potrzeb firmy?
 • Jaki model korzystania z systemu ERP jest najbardziej odpowiedni dla mojej firmy? Jakie korzyści mogę mieć z implementacji określonego modelu? Jakie koszty są związane z poszczególnymi modelami i jak one są rozłożone w czasie? Tradycyjny model, Software-As-a-Service, Outsourcing. Co powinien zawierać kontrakt korzystania z systemu ERP w modelu Software-as-a-Service (SaaS), a co outsourcing administracji systemu ERP do Centrum danych?
 • Jak połączyć system ERP z istniejącymi systemami, własnymi programami opracowanymi w firmie (CRM, SRM, systemy bilingowe). Fuzje, przyjęcia, konsolidacje… Rola integracji systemów ERP dla sukcesu procesu. Miejsce Service Oriented Architecture w systemach ERP? Jakie korzyści dla biznesu wynikają z implementacji SOA w systemach ERP? Case study.
 • Aplikacje dla dynamicznie rozwijających się firm z sektora …… Od ERP w kierunku zarządzania produkcją (Manufacturing Executive System) i zarządzania jakością (Quality Management Systems. Jak zintegrować te systemy z systemem ERP? Przykłady wdrożeń w Polsce i w UE.
 • Jak połączyć realizację planowania strategicznego z zarządzaniem portfelem projektów i planowaniem operacyjnym. Jak zintegrować zaawansowane planowanie i harmonogramowanie operacyjne (Advanced Planning and Scheduling) z operatywnym sterowaniem produkcji (Manufacturing Execution System) i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Zarządzanie priorytetami zleceń w warunkach występowania ograniczeń w dostawach i mocy produkcyjnych. Od raportowania tygodniowego w kierunku raportów w czasie rzeczywistym. Jak żyć w symbiozie z systemem APS, jak interpretować jego propozycje, kiedy należy je korygować?
 • Jak podnieść efektywność firmy dzięki automatyzacji procesów biznesowych. Zamiana dokumentów z formy papierowej na elektroniczną. Integracja systemów ERP między firmami (elektroniczna wymiana danych / dokumentów w łańcuchu dostaw). Jak wdrożyć elastyczne formy organizacji i zarządzania procesem produkcji i łańcuchem dostaw – Lean manufacturing, Six Sigma, Kanban, JIT (Just in Time). Automatyzacja procesów wystawiania faktur, zapłaty, zastosowanie technologii RFID. Optymalizacja produkcji, innowacje w procesach produkcji i dystrybucji (zarządzanie zapasów u klientów) osiągnięte przy zastosowaniu systemów ERP. Przegląd najlepszych praktyk.
 • Rozszerzenie funkcjonalności systemów ERP o moduły analityczne. Hurtownia danych, Business Intelligence, zarządzanie wydajnością firmy w systemie ERP czy osobno? Jak osiągnąć efekty synergii wynikające z integracji ERP z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji ?
 • ERP i EDI – możliwości integracji. Połączenie ERP – system billingowy. Efekty zastosowania.
 • ERP funkcjonujące na urządzeniach mobilnych. Aplikacje wspomagające pracę przedstawicieli handlowych (ang. Sales Force automation). Systemy sprzedaży mobilnej. Jakie działania należy podjąć w celu wdrożenia automatyzacji pracy mobilnych pracowników (przedstawicieli handlowych, serwisantów, …). Integracja aplikacji automatyzacji pracy przedstawicieli handlowych z systemami ERP/CRM.
 • ERP w administracji publicznej i samorządowej.
  Aktualizacja systemów ERP. Kiedy? Jak długo używamy nasz system ERP – ile lat? Czy nie czas na zmiany systemu?
 • Co należy zrobić przed rozpoczęciem projektu wdrażania systemu ERP? Analiza strategiczna podstawą do określenia jakiego systemu ERP potrzebujemy. Ocena gotowości do rozpoczęcia wdrożenia ERP. Reengineering procesów biznesowych przy zmianie, wdrażaniu systemu ERP. Jak dokonać migracji z własnego systemu do systemu ERP? Jak zaplanować budżet dla projektu ERP? Wdrażanie systemu ERP jako proces zmiany w organizacji. Proces zarządzania zmianami. Jakie błędy można popełnić wdrażając ERP. /Typowe pułapki przy wdrażaniu ERP/
 • Specyfika wdrożenia ERP w małych i średnich szybko rosnących firmach. Jak sprecyzować wymagania firmy w stosunku do oprogramowania? Jakie oprogramowanie wybrać? Jak porównać oferty różnych dostawców? ERP w usługach – przykłady wdrożeń. Wdrożenie systemu ERP – jak zrobić to dobrze, ograniczyć ryzyka i nie stracić rynku.
 • Wyciśnij więcej ze swojego systemu ERP. Osiągnij większe korzyści z tej inwestycji. Jak w pełni wykorzystać funkcjonalności systemu ERP. Jak rozwijać wdrożony system ERP? Jak zarządzać ryzykiem za pomocą systemu ERP.